Go Down
Top Image

I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet

Ledig stilling som badevakt

Stavanger Sanitetsforenings bo og aktivitetssenter på Tjensvoll sitt varmtvannsbasseng har tilbud om familiebading hver lørdag unntatt i skolens ferier da senteret er stengt.
Fra august 2021 har vi ledig stilling som badevakt annenhver lørdag.


Vi søker deg som
  • ønsker en deltidsjobb ved siden av studier eller lignende
  • vil jobbe minimum to vakter pr måned (fra 9.30 – 16.30 annenhver lørdag).
  • ønsker å ha en ansvarsfull jobb
  • tar ansvar og trår til der det trengs
  • liker å jobbe med mennesker
  • liker å jobbe i team
  • må være svømmedyktig
  • søkere MÅ være over 18 år
Å være badevakt handler først og fremst om å passe på de personene som er i og rundt bassenget og i hallområde, men også andre viktige oppgaver som renhold og orden følger med som en del av stillingen.

Vi tilbyr gratis førstehjelp og livredningskurs som er påkrevd for å kunne arbeide som badevakt hos oss.

Lønn som badevakt ved publikumsbading utgjør fra høsten 2021 kr. 200,- per time.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med linda.askeland@sanitetsforeningen.no eller telefon 51 87 01 10 for mer informasjon.
 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Det innkalles herved til digitalt ekstraordinært årsmøte
mandag 28. juni -21.
Sak til behandling:
Valg av nytt revisjonsfirma.

Det ligger ingen dramatikk i dette. Årsaken til byttet er at vi ønsker å benytte et lite lokalt firma. Revisjonsfirmaet som vi har benyttet i veldig mange år, Sumergo, er nå blitt en del av KPMG som er et stort internasjonalt firma.
Vi vil nå inngå avtale med Revisjon Vest AS.

Bytte av revisjonsfirma krever ekstraordinært årsmøte.
Dette fordi revisjonsfirma skal velges av årsmøtet.

Velkommen til Stavanger Sanitetsforening

Våre satsningsområder er å fremme kvinners helse- og livsvilkår, å jobbe for at alle barn skal få en trygg og inkluderende oppvekst, og eldre en god alderdom. For at minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet og for å stoppe volden mot kvinner.

Det er fortsatt ikke likestilling innen helse, og Sanitetskvinnene kjemper for at kvinner skal få likeverdig tilgang til helsetjenester. Sanitetskvinnene sørger for forskning som redder liv og medvirker til utvikling av ny og bedre behandling. Årlig bidrar organisasjonen med betydelige beløp til lokale formål og forvalter 20-25 millioner kroner årlig til forsknings- og utviklingsprosjekter innen kvinners helse og livsvilkår.
Top Image

Stavanger Sanitetsforenings bo- og aktivitetssenter

Magnus Karlsonsgt. 15, 4021 Stavanger

Senteret på Tjensvoll inneholder 21 leiligheter for eldre, varmtvannsbasseng med herlige 32-34 grader i vannet, kafé og aktivitetsrom, frisør og fotterapeut m.v.
Les mer
Top Image

Helsehus I og II

Stavanger Sanitetsforenings Helsehus I, Schiøtzgt. 5-7, 4008
Stavanger Stavanger Sanitetsforenings helsehus II, Niels Juelsgt. 10, 4008 Stavanger


Helsehus I og II inneholder kurs- og møtelokaler, kantine, gymsal, 48 kontorer som leies ut til helserelatert virksomhet og 18 studenthybler.
Les mer
Top Image

Kløverdam damekor

Vår forening har også eget damekor: Kløverdam.
Koret ble stiftet 4. mars 1999, og har som formål å skape trivsel og glede blant medlemmene i foreningen og nærmiljøet. Alle kormedlemmer er forpliktet til å være medlem i Stavanger Sanitetsforening.
Les mer
Top Image

Møter for medlemmer og andre interesserte

Vår forening har møter for våre medlemmer og andre interesserte, vanligvis den siste mandagen i måneden kl. 19.00, i våre lokaler i Madlaveien 13 eller Schiøtzgt 5 (tidligere Klinikken). På disse møtene er det bevertning, utlodning og alltid et tema.

Alle møtene blir annonsert på denne nettsiden under "Kalender", og på foreningens Facebook-side. Årsprogrammet blir dessuten sendt ut til alle medlemmer som har oppgitt sin epost-adresse. 

I år har vi dessverre vært nødt til å avlyse en del av møtene på grunn av myndighetenes vedtak og smittevernregler ifm covid 19-pandemien.
Programmet blir oppdatert fortløpende. 
 
Gå til kalender
Top Image

Frivillig hjelper

Ved å være frivillig hjelper får man gleden av å være til nytte og glede i et sosialt fellesskap. I tillegg får våre frivillige tilbud om gratis bading ved publikumsbading, rabatt ved leie av senterets selskapslokaler og invitasjon til årlig fest for alle frivillige i senteret.
 
Ta kontakt med senterleder for nærmere info. Vi er interessert i å komme i kontakt med deg selv om du “bare” har anledning til å hjelpe noen timer en gang i måneden.
Ta kontakt