Go Down
Top Image

I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet

VI TRENGER FLERE FRIVILLIGE TIL VAKSINEHJELP


Sanitetskvinnenes Omsorgsberedskapsgruppe i Stavanger fortsetter sitt forpliktende samarbeid med Stavanger kommune om vaksinasjonshjelp,
denne gang fra 16. august til 31. oktober.

Det er flott at sanitetskvinnene sammen med andre frivillige organisasjoner bidrar med dugnadsinnsats i dette viktige arbeidet.

Vi har sagt ja til å bidra med assistanse på hverdager (mandag - fredag) fra kl 07.30 til kl 22.00, og på lørdager fra kl. 09.30 til 17.00.
(Det er opprettet en slags turnus slik at den enkelte har vakt på ca. 4 timer. )

Arbeidet foregår på Forum Expo Stavanger.

Vi ønsker å få melding om hvem av våre medlemmer som har anledning og er villig til å være med på denne frivillige dugnaden.

For mer info og påmelding, ring:
Turid Mitsem,       mob: 918 80 660, eller
Helga Byre Anda, mob: 918 80 467

Mvh
Sanitetskvinnenes omsorgsberedskapsgruppe i Stavanger

Velkommen til Stavanger Sanitetsforening

Våre satsningsområder er å fremme kvinners helse- og livsvilkår, å jobbe for at alle barn skal få en trygg og inkluderende oppvekst, og eldre en god alderdom. For at minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet og for å stoppe volden mot kvinner.

Det er fortsatt ikke likestilling innen helse, og Sanitetskvinnene kjemper for at kvinner skal få likeverdig tilgang til helsetjenester. Sanitetskvinnene sørger for forskning som redder liv og medvirker til utvikling av ny og bedre behandling. Årlig bidrar organisasjonen med betydelige beløp til lokale formål og forvalter 20-25 millioner kroner årlig til forsknings- og utviklingsprosjekter innen kvinners helse og livsvilkår.
Top Image

Stavanger Sanitetsforenings bo- og aktivitetssenter

Magnus Karlsonsgt. 15, 4021 Stavanger

Senteret på Tjensvoll inneholder 21 leiligheter for eldre, varmtvannsbasseng med herlige 32-34 grader i vannet, kafé og aktivitetsrom, frisør og fotterapeut m.v.
Les mer
Top Image

Helsehus I og II

Stavanger Sanitetsforenings Helsehus I, Schiøtzgt. 5-7, 4008
Stavanger Stavanger Sanitetsforenings helsehus II, Niels Juelsgt. 10, 4008 Stavanger


Helsehus I og II inneholder kurs- og møtelokaler, kantine, gymsal, 48 kontorer som leies ut til helserelatert virksomhet og 18 studenthybler.
Les mer
Top Image

Kløverdam damekor

Vår forening har også eget damekor: Kløverdam.
Koret ble stiftet 4. mars 1999, og har som formål å skape trivsel og glede blant medlemmene i foreningen og nærmiljøet. Alle kormedlemmer er forpliktet til å være medlem i Stavanger Sanitetsforening.
Les mer
Top Image

Møter for medlemmer og andre interesserte

Vår forening har møter for våre medlemmer og andre interesserte, vanligvis den siste mandagen i måneden kl. 19.00, i våre lokaler i Madlaveien 13 eller Schiøtzgt 5 (tidligere Klinikken). På disse møtene er det bevertning, utlodning og alltid et tema.

Alle møtene blir annonsert på denne nettsiden under "Kalender", og på foreningens Facebook-side. Årsprogrammet blir dessuten sendt ut til alle medlemmer som har oppgitt sin epost-adresse. 

I år har vi dessverre vært nødt til å avlyse en del av møtene på grunn av myndighetenes vedtak og smittevernregler ifm covid 19-pandemien.
Programmet blir oppdatert fortløpende. 
 
Gå til kalender
Top Image

Frivillig hjelper

Ved å være frivillig hjelper får man gleden av å være til nytte og glede i et sosialt fellesskap. I tillegg får våre frivillige tilbud om gratis bading ved publikumsbading, rabatt ved leie av senterets selskapslokaler og invitasjon til årlig fest for alle frivillige i senteret.
 
Ta kontakt med senterleder for nærmere info. Vi er interessert i å komme i kontakt med deg selv om du “bare” har anledning til å hjelpe noen timer en gang i måneden.
Ta kontakt

Velkommen til ny sesong i varmtvannsbassenget!

Vi ønsker velkommen til en ny sesong i varmtvannsbassenget vårt på Tjensvoll - fremdeles med smittevernregler - og starter opp med familiebading lørdag 28. august.
Morgenbading og 13.30-bading for voksne starter onsdag 1. september.
Maks. 20 deltakere, forhåndspåmelding via link her på nettsiden  under Basseng Tjensvoll.
Velkommen!