Go Down
Top Image

I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet

Velkommen til Stavanger Sanitetsforening

Våre satsningsområder er å fremme kvinners helse- og livsvilkår, å jobbe for at alle barn skal få en trygg og inkluderende oppvekst, og eldre en god alderdom. For at minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet og for å stoppe volden mot kvinner.

Det er fortsatt ikke likestilling innen helse, og Sanitetskvinnene kjemper for at kvinner skal få likeverdig tilgang til helsetjenester. Sanitetskvinnene sørger for forskning som redder liv og medvirker til utvikling av ny og bedre behandling. Årlig bidrar organisasjonen med betydelige beløp til lokale formål og forvalter 20-25 millioner kroner årlig til forsknings- og utviklingsprosjekter innen kvinners helse og livsvilkår.
Top Image

Stavanger Sanitetsforenings bo- og aktivitetssenter

Magnus Karlsonsgt. 15, 4021 Stavanger

Senteret på Tjensvoll inneholder 21 leiligheter for eldre, varmtvannsbasseng med herlige 32-34 grader i vannet, kafé og aktivitetsrom, frisør og fotterapeut m.v.
Les mer
Top Image

Helsehus I og II

Stavanger Sanitetsforenings Helsehus I, Schiøtzgt. 5-7, 4008
Stavanger Stavanger Sanitetsforenings helsehus II, Niels Juelsgt. 10, 4008 Stavanger


Helsehus I og II inneholder kurs- og møtelokaler, kantine, gymsal, 48 kontorer som leies ut til helserelatert virksomhet og 18 studenthybler.
Les mer
Top Image

Kløverdam damekor

Vår forening har også eget damekor: Kløverdam.
Koret ble stiftet 4. mars 1999, og har som formål å skape trivsel og glede blant medlemmene i foreningen og nærmiljøet. Alle kormedlemmer er forpliktet til å være medlem i Stavanger Sanitetsforening.
Les mer

Møter for medlemmer og andre interesserte

Vår forening har møter for våre medlemmer og andre interesserte, vanligvis den siste mandagen i måneden kl. 19.00, i våre lokaler i Madlaveien 13 eller Schiøtzgt 5 (tidligere Klinikken). På disse møtene er det bevertning, utlodning og alltid et tema.

Alle møtene blir annonsert på denne nettsiden under "Kalender", og på foreningens Facebook-side. Årsprogrammet blir dessuten sendt ut til alle medlemmer som har oppgitt sin epost-adresse. 

Vi trenger flere frivillige hjelpere

Bo- og aktivitetssenteret vårt på Tjensvoll mottar ikke driftstilskudd fra det offentlige, derfor er vi avhengige av frivillige medhjelpere til å drive senteret.
Vi har mer enn 60 frivillige hjelpere, som gjøre en kjempejobb i senterets kafé og resepsjon. 

Ved å være frivillig hjelper får man gleden av å være til nytte og glede i et sosialt fellesskap.

I tillegg får våre frivillige tilbud om gratis bading ved publikumsbading, rabatt ved leie av senterets selskapslokaler og invitasjon til årlig fest for alle frivillige i senteret.

Har du noen timer til disposisjon, som du kunne tenke deg å bruke på oss og vårt arbeid?

Vaktene kan innebære at du sitter i senterets resepsjon formiddag, ettermiddag eller kveld.
Trives du med praktiske ting, kan du være i kafeen på dagtid og koke kaffe, lage vafler, smøre rundstykker og lignende.


Akkurat nå behøver vi frivillige hjelpere i kafeen, tirsdager fra høsten av kl. 10.00-14.00 og i resepsjonen tirsdager fra kl. 15.30-18.30.

Du er hjertelig velkommen til oss for en samtale eller informasjon hvis dette er noe du kunne tenke deg.
Senteret på Tjensvoll har mange besøkende gjester så ved å være frivillig hos oss møter man mange hyggelige mennesker.
Kanskje du treffer igjen klassekamerater du ikke har sett på mange år?
Kanskje har du også en bekjent du kan ta med deg?

Ta kontakt med senterleder for nærmere info. Vi er interessert i å komme i kontakt med deg selv om du “bare” har anledning til å hjelpe noen timer en gang i måneden.


Senterleder
Marianne Madland
Tlf  51 87 01 10 /mobil 907 51 703
marianne.madland@sanitetsforeningen.no