Om oss

Stavanger Sanitetsforening ble stiftet 10. september 1897, og er en lokalforening under Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).

I 125 år har sanitetskvinnene i Stavanger satt helse på dagsorden og vært en viktig bidragsyter i lokalmiljøet. Vi samler årlig inn penger til små og store tiltak i lokalmiljøet.

Vårt motto er:
I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Siden 1995 har sanitetskvinnene på landsbasis samlet inn og bevilget over 100 millioner kroner til forsknings- og utviklingsprosjekter. Sanitetskvinnene skal være til nytte – med omsorg i nærmiljøet.
Norske Kvinners Sanitetsforening er i dag den fremste enkeltbidragsyteren til forskning på kvinners helse og livsvilkår i Norge.

Vil du vite mer om NKS,
se www.sanitetskvinnene.no

Stavanger Sanitetsforening eier og driver:
  • Stavanger Sanitetsforenings bo- og aktivitetssenter, Magnus Karlsonsgt. 15, 4021 Stavanger
  • Stavanger Sanitetsforenings Helsehus I, Schiøtzgt. 5-7, 4008 Stavanger
  • Stavanger Sanitetsforenings helsehus II, Niels Juelsgt. 10, 4008 Stavanger
  • Eget administrasjonsbygg med adresse Madlaveien 13, 4008 Stavanger.
Senteret på Tjensvoll inneholder 21 leiligheter for eldre, varmtvannsbasseng med herlige 32-34 grader i vannet, kafé og aktivitetsrom m.v. Se egen side om hva senteret kan tilby.

Helsehus I og II inneholder kurs- og møtelokaler, kantine, gymsal, 48 kontorer som leies ut til helserelatert virksomhet og 18 studenthybler. Se egen side om utleie for nærmere info.

Vår forening har også eget damekor: Kløverdam.
Koret ble stiftet 4. mars 1999, og har som formål å skape trivsel og glede blant medlemmene i foreningen og nærmiljøet. Alle kormedlemmer er forpliktet til å være medlem i Stavanger Sanitetsforening.
Se www.kloverdam.info
for mer informasjon.

Vår forening har medlemsmøter (vanligvis) den siste mandagen i måneden - kl. 19.00, i våre lokaler i Madlaveien 13. På disse møtene er det bevertning, utlodning og alltid et tema
Alle våre medlemsmøter blir annonsert i dagspressen, og det blir årlig sendt ut brev til alle medlemmer vedlagt møteplan. Se også Kalender her på nettsiden.
Velkommen!