Om oss

Stavanger Sanitetsforening ble stiftet 10. september 1897, og er en lokalforening under Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).

I 126 år har sanitetskvinnene i Stavanger satt helse på dagsorden og vært en viktig bidragsyter i lokalmiljøet. Vi samler årlig inn penger til små og store tiltak i lokalmiljøet.

Vårt motto er:
I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Siden 1995 har sanitetskvinnene på landsbasis samlet inn og bevilget over 100 millioner kroner til forsknings- og utviklingsprosjekter. Sanitetskvinnene skal være til nytte – med omsorg i nærmiljøet.
Norske Kvinners Sanitetsforening er i dag den fremste enkeltbidragsyteren til forskning på kvinners helse og livsvilkår i Norge.

Vil du vite mer om NKS,
se www.sanitetskvinnene.no

Stavanger Sanitetsforening eier og driver:
  • Stavanger Sanitetsforenings bo- og aktivitetssenter, Magnus Karlsonsgt. 15, 4021 Stavanger
  • Stavanger Sanitetsforenings Helsehus I, Schiøtzgt. 5-7, 4008 Stavanger
  • Stavanger Sanitetsforenings helsehus II, Niels Juelsgt. 10, 4008 Stavanger
  • Eget administrasjonsbygg med adresse Madlaveien 13, 4008 Stavanger.
Senteret på Tjensvoll inneholder 21 leiligheter for eldre, varmtvannsbasseng med herlige 32-34 grader i vannet, kafé og aktivitetsrom m.v. Se egen side om hva senteret kan tilby.

Helsehus I og II inneholder kurs- og møtelokaler, kantine, gymsal, 48 kontorer som leies ut til helserelatert virksomhet og 18 studenthybler. Se egen side om utleie for nærmere info.

Vår forening har også eget damekor: Kløverdam.
Koret ble stiftet 4. mars 1999, og har som formål å skape trivsel og glede blant medlemmene i foreningen og nærmiljøet. Alle kormedlemmer er forpliktet til å være medlem i Stavanger Sanitetsforening.
Korets leder er Turid Mitsem, tlf. 91 88 06 60, mail: tmitsem@hotmail.com.

Foreningen vår er også med i Omsorgsberedskapsgruppen i Stavanger, sammen med sanitetsforeningene Hinna, Kvernevik, Madla og Mosterøy. 
I kriser kan vi stille med lokaler, forpleining, samt omsorg og støtte. Slik bidrar frivillige til bedre utholdenhet og kan være de ekstra hendene når det trengs.
Under koronapandemien var Omsorgsberedskapsgruppen involvert i blant annet vaksineringsarbeidet med testing og vaksinering og pakking av hurtigtester.

Omsorgsberedskapsgruppene jobber også forebyggende gjennom aktiviteter som førstehjelp, egenberedskap, brannsikkerhet og lignende.

NKS/Omsorgsberedskapsgruppene har nasjonale samarbeidsavtaler om beredskap med Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vi har også plass i Landsrådet for Heimevernet og i alle distriktsråd i Heimevernet og har plass i flere fylkesberedskapsråd.

Vår kontaktperson i Omsorgsberedskapsgruppen i Stavanger er Helga Byre Anda, tlf. 91 88 04 67, mail: hiba@lyse.net.

Stavanger Sanitetsforening har medlemsmøter (vanligvis) den siste mandagen i måneden kl. 19.00, i våre lokaler i Madlaveien 13 eller i Schiøtzgate 5 (tidligere Klinikken, Madlaveien).
På disse møtene er det bevertning, utlodning og alltid et tema.
Møtene blir annonsert via plakater, på foreningens Facebook-side og under Kalender her på nettsiden.
Velkommen!