Frivillig hjelper

Ved å være frivillig hjelper får man gleden av å være til nytte og glede i et sosialt fellesskap. I tillegg får våre frivillige tilbud om gratis bading ved publikumsbading, rabatt ved leie av senterets selskapslokaler og invitasjon til årlig fest for alle frivillige i senteret.

Senteret har mer enn 60 frivillige hjelpere, som gjøre en kjempejobb i senterets kafé og resepsjon. Det er alltid behov for flere – både ”faste” og ”vikarer”.

Ta kontakt med senterleder for nærmere info. Vi er interessert i å komme i kontakt med deg selv om du “bare” har anledning til å hjelpe noen timer en gang i måneden.


Senterleder
Marianne Madland
Tlf  51 87 01 10
marianne.madland@sanitetsforeningen.no