Frivillig hjelper

Ved å være frivillig hjelper får man gleden av å være til nytte og glede i et sosialt fellesskap. I tillegg får våre frivillige tilbud om gratis bading ved publikumsbading, rabatt ved leie av senterets selskapslokaler og invitasjon til årlig fest for alle frivillige i senteret.

Senteret har mer enn 60 frivillige hjelpere, som gjøre en kjempejobb i senterets kafé og resepsjon. Det er alltid behov for flere – både ”faste” og ”vikarer”.

Ta kontakt med senterleder for nærmere info. Vi er interessert i å komme i kontakt med deg selv om du “bare” har anledning til å hjelpe noen timer en gang i måneden.
Akkurat nå har vi behov for frivillig hjelp i resepsjonen følgende dager og klokkeslett:

Mandager fra 18.30 til 21.00:
12. oktober, 9. november og 7. desember

Onsdager fra 15.30 til 18.30:
16. september, 7. oktober, 4. november og 2. desember

Onsdager fra 18.30 til 21.00:
2. september, 7. oktober, 4. november og 2. desember

Torsdager fra 18.30 til 21.00:
17. september, 15. oktober, 12. november og 10. desember


Senterleder
Linda Askeland
Tlf  51 87 01 10
linda.askeland@sanitetsforeningen.no