Kalender

Vi arrangerer månedlige møter for våre medlemmer og andre interesserte, siste mandag i måneden kl. 19.00 i periodene januar – april og august – november.
I januar/februar består møtene av fastelavnsrisdugnader og årsmøte.
Første mandag i desember inviterer vi til julemøte.
I tillegg arrangerer vi tur for våre medlemmer en ettermiddag i mai/juni.

Programmet annonseres på foreningens Facebook-side og her på nettsiden.

I 2020 ble vi nødt til å avlyse veldig mye av det oppsatte programmet på grunn av korona-forskrifter og smittesituasjonen. 

På grunn av smittesituasjonen både nasjonalt og lokalt er det fremdeles strenge smittevernregler som legger en sterk begrensning på møtevirksomhet. Men vi håper etter hvert å kunne ønske dere velkommen til et variert program dette året. Gleder oss til det! 
Programmet vil bli lagt ut her når dette er klart.

Ta vare på dere selv så lenge.

 
August
September
Oktober
Desember