Bli medlem av Stavanger Sanitetsforening

Som medlem i vår forening får du anledning til å:
  • Engasjere deg for et bedre og tryggere samfunn
  • Bidra til at ditt nærmiljø blir et bedre sted å bo
  • Fremme saker som opptar deg innenfor vårt arbeidsområde
  • Delta i et sosialt fellesskap

Du er velkommen til å delta på månedlige medlemsmøter, på tur i mai/juni og på foreningens årsmøte i februar. Du kan også bidra med frivillig innsats, ved å lage gevinster til foreningens utlodninger, ved å hjelpe til med bevertning på medlemsmøter, ved produksjon og salg av fastelavnsris, salg av maiblomster, ved deltakelse på stand osv.

Dessuten har vi behov for frivillige i vårt bo- og aktivitetssenter på Tjensvoll.
Se egen side om senteret for nærmere informasjon om dette.

Vi håper at du vil bli medlem hos oss!

For innmelding og oversikt over medlemsfordeler - se www.sanitetskvinnene.no

Det finnes flere typer medlemskap.
Kontingent i 2021:
Hovedmedlem kr. 485 pr. år.
Støttemedlem kr. 485 pr. år.
Husstandsmedlem kr. 100 pr. år.
Bedriftsmedlem kr. 1 500 pr. år.
For deg under 30 år kr. 240 pr. år.
Kontingent i 2022:
Hovedmedlem

kr. 500 pr. år.
Støttemedlem kr. 400 pr. år.
Husstandsmedlem kr. 100 pr. år.
Bedriftsmedlem kr. 1 500 pr. år.
For deg under 30 år kr. 250 pr. år.
Fra uke 39 og ut året er det halv pris på årets medlemsskap.

Som hovedmedlem har du stemmerett og kan inneha verv i organisasjonen.

Alle som bor i samme hjem som et hovedmedlem, er velkommen som hustandsmedlem.

Alle medlemmer mottar medlemsbladet ”Fredrikke” 5 ganger i året.

Ved innmelding i vår forening blir du automatisk medlem i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Dersom du har spørsmål om medlemskap, så ta kontakt med oss:
Telefon: 51 52 67 88
E-post: sissel.sigvaldsen@sanitetsforeningen.no eller lise.nesse@sanitetsforeningen.no
Bli medlem!
For innmelding og oversikt over medlemsfordeler klikk her!
Spørsmål?
Dersom du har spørsmål om medlemskap, så ta gjerne kontakt med oss!