Bli medlem av Stavanger Sanitetsforening

Som medlem i vår forening får du anledning til å:
  • Engasjere deg for et bedre og tryggere samfunn
  • Bidra til at ditt nærmiljø blir et bedre sted å bo
  • Fremme saker som opptar deg innenfor vårt arbeidsområde
  • Delta i et sosialt fellesskap

Du er velkommen til å delta på månedlige medlemsmøter, på tur i mai/juni og på foreningens årsmøte i februar. Du kan også bidra med frivillig innsats, ved å lage gevinster til foreningens utlodninger, ved å hjelpe til med bevertning på medlemsmøter, ved produksjon og salg av fastelavnsris, salg av maiblomster, ved deltakelse på stand osv.

Dessuten har vi behov for frivillige i vårt bo- og aktivitetssenter på Tjensvoll.
Se egen side om senteret for nærmere informasjon om dette.

Vi håper at du vil bli medlem hos oss!

For innmelding og oversikt over medlemsfordeler - se www.sanitetskvinnene.no

Det finnes flere typer medlemskap. Kontingent i 2020:
Hovedmedlem kr. 485,- pr. år.
Støttemedlem kr. 485,- pr. år.
Husstandsmedlem kr. 100,- pr. år.
Bedriftsmedlem kr. 1 500,- pr. år.
For deg under 30 år kr. 240,- pr. år.

Fra uke 39 og ut året er det halv pris på årets medlemsskap.

Som hovedmedlem har du stemmerett og kan inneha verv i organisasjonen.

Alle som bor i samme hjem som et hovedmedlem, er velkommen som hustandsmedlem.

Alle medlemmer mottar medlemsbladet ”Fredrikke” 5 ganger i året.

Ved innmelding i vår forening blir du automatisk medlem i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Dersom du har spørsmål om medlemskap, så ta kontakt med oss:
Telefon: 51 52 67 88
E-post: sissel.sigvaldsen@sanitetsforeningen.no eller lise.nesse@sanitetsforeningen.no
Bli medlem!
For innmelding og oversikt over medlemsfordeler klikk her!
Spørsmål?
Dersom du har spørsmål om medlemskap, så ta gjerne kontakt med oss!