Kontakt oss
Styret og valg Arrow

Styret og valg

Styret, valgkomite og revisor etter valg på årsmøtet i 2023


STYRET:

Styreleder                   Ingrid Bergesen
Nestleder                    Helga Byre Anda 
Styremedlem              Torhild Bertelsen
Styremedlem              Turid Mitsem
Styremedlem              Johanne Bernice Skjæveland
Varamedlem               Solveig Rønning Egenes
Varamedlem               Grete Torarin Haga
Varamedlem               Unni Sivertsen


VALGKOMITÉ:

Ragnhild Gjerde
Ragnhild Kalberg
Ingrid H. Veberg


REVISOR:

Oppdragsansvarlig revisor er Ørjan F. Eskeland i firmaet Revisjon Vest AS.
Statsautorisert revisor Anne Solfrid Michaelsen er foreningens kontaktperson i Revisjon Vest AS,
og det er også hun som foretar revisjon.