Kontakt oss
Styret og valg Arrow

Styret og valg

Valg på årsmøtet 22.02.2021

 
Årsmøtet er avholdt digitalt, som annonsert.

Valgt styre etter årsmøtet består av: Styreleder


Ingrid Bergesen
Nestleder Helga Byre Anda
Styremedlem Solveig Rønning Egenes
Styremedlem Lise Hatleskog
Styremedlem Johanne Bernice Skjæveland
Varamedlem Turid Mitsem
Varamedlem Unni Sivertsen
Varamedlem Ingrid Veberg

Revisor, firmaet KPMG ved statsautorisert revisor Kai T. Nygaard, ble gjenvalgt.

Valgkomiteen, bestående av Ragnhild Gjerde, Grete Torarin Haga og Laila Larsen, ble også gjenvalgt.