Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.)

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert allerede i 1896.

Med 40 000 medlemmer er N.K.S. Norges største kvinneorganisasjon.

Vår organisasjon er livssynsnøytral og politisk uavhengig.

Vi er til for andre, og hovedsatsingsområdet er kvinners helse og livsvilkår.

Sanitetskvinnene bidrar årlig med betydelige beløp til lokale tiltak, og bevilger hvert år 6 -10 millioner kroner til forsknings- og utviklingsprosjekter.

N.K.S. er landsdekkende og demokratisk oppbygd, og har sterk forankring i lokalmiljøet. Organisasjonen har 600 lokalforeninger. Antall lokale foreninger er spredt over hele landet, og avspeiler sanitetskvinnenes mangfoldige, frivillige arbeid. Innsatsen er spesielt satt inn der det er behov for en tjeneste eller et tilbud som ikke ivaretas av det offentlige.

Foreningene har stor grad av selvstyre. Aktivitetene varierer i forhold til medlemmenes interesser og behovene i lokalmiljøet, men skal falle inn under satsingsområdene i gjeldende strategisk plan. Dessuten arbeider sanitetskvinnene lokalt for å samle inn penger til N.K.S. sine nasjonale satsingsområder - ikke minst gjelder dette organisasjonens fond til forskning og utvikling.

N.K.S. har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet, med spesielt fokus på kvinner.

Sanitetskvinnenes prioriterte områder i strategisk plan for 2018-2024 er å fremme kvinners helse og livsvilkår, bidra til en trygg og inkluderende oppvekst og å skape trygge lokalsamfunn.