Leiligheter for eldre

Leilighetene i senteret er beregnet for lettere alderssvekkede i aldersguppen 70 – 90 år. Det forutsettes at beboerne er friske nok til å stelle seg selv, eventuelt med hjelp fra hjemmehjelp, hjemmesykepleie, pårørende og/eller andre.

12 av leilighetene er på ca. 40 m2 og er beregnet for en person.

2 leiligheter er på ca. 50 m2 og er beregnet for ektepar.

De 7 nyeste leilighetene er på ca. 45 m2, og er beregnet for en person.

De 14 opprinnelige leilighetene er fordelt på 2 “fløyer”, med 7 leiligheter i hver rekke. Hver av disse 2 rekkene inneholder fellesstue med kjøkken, og felles vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel.

Fellesstuene brukes av beboerne til sosialt samvær, og kan også lånes ved private selskap o.l. Senterleder må ha beskjed ved lån av fellesstuene.

Senteret har også 2 gjesterom som kan disponeres av beboerne til følgende betingelser:

Gjesterom må bestilles hos senterleder. De 2 første døgn er gratis, deretter må det betales kr. 200 pr. døgn. Beboeren må selv holde sengtøy og stå for renhold.

Innskuddet for de 2 største leilighetene - som er beregnet på ektepar - er med virkning fra 01.08.2007 fastsatt til kr. 300 000. For de 12 opprinnelige leilighetene for en person er innskuddet kr. 250 000, mens innskuddet for de 7 nyeste leilighetene er fastsatt til kr. 350 000.

Innskuddsbeløpet innbetales ved innflytting, med mindre annet er skriftlig avtalt. Beløpet settes inn på en bankkonto som er sperret til fordel for beboerne, og avkastningen går til delvis dekning av fellesutgifter. Ved utflytting vil innskuddet bli tilbakebetalt med samme kronebeløp.

De 7 nyeste leilighetene har noe større høyere standard enn de opprinnelige, med bl.a. parkett og gulvvarme i alle rom. De 14 opprinnelige leilighetene blir pusset opp ved behov ifm skifte av leietaker.

Husleien er for tiden kr. 7 058 pr. mnd. for de 12 leilighetene på ca. 40 m2, kr. 7 703 pr. mnd. for de 7 leilighetene på ca. 45 m2 og kr. 7 703 pr. måned for de 2 leilighetene på 50 m2 (beregnet på ektepar).

Boligene er Husbankfinansiert og tilfredsstiller kravene som er satt for søknad om bostøtte. Boligetaten i Stavanger kommune vil være behjelpelig med søknad om dette. Bostøtten er behovsprøvd.

Husleien dekker bl.a. følgende utgifter:
- renter og avdrag til Husbanken
- kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakkavgift m.v.)
- forsikring av bygninger (ikke innboforsikring)
- vaktmestertjenester etter avtale
- strøm i fellesarealer
- Get bredbånd (5/2 Mbps) og Get digital-TV Start

Det er nattevakt til stede i senteret mellom kl. 21.00 og kl. 07.30, hele året.

De beboere som har behov for trygghetsalarm, må søke om dette fra Stavanger kommune (Madla helse- og sosialkontor).

Det er styret i Stavanger Sanitetsforening som tildeler leiligheter i senteret på bakgrunn av innsendte søknader.

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema; – det er tilstrekkelig å sende et brev til Stavanger Sanitetsforening v/styret, Madlaveien 13, 4008 Stavanger.

Brevet må inneholde opplysninger om søkeren (navn, fødselsdato osv.), hvilke forhold som gjør at søkeren har behov for denne type bolig, hvem som er søkerens nærmeste pårørende og hvor vedkommende er bosatt osv.

Alle opplysninger behandles selvfølgelig konfidensielt.

Vennligst ta kontakt med senterleder Marianne Madland på tlf. 51 87 01 10 eller med daglig leder Sissel Sigvaldsen på tlf. 51 52 67 88 dersom du/dere har behov for ytterligere informasjon.