Go Down
Top Image

I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet

Velkommen til Stavanger Sanitetsforening

Våre satsningsområder er å fremme kvinners helse- og livsvilkår, å jobbe for at alle barn skal få en trygg og inkluderende oppvekst, og eldre en god alderdom. For at minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet og for å stoppe volden mot kvinner.

Det er fortsatt ikke likestilling innen helse, og Sanitetskvinnene kjemper for at kvinner skal få likeverdig tilgang til helsetjenester. Sanitetskvinnene sørger for forskning som redder liv og medvirker til utvikling av ny og bedre behandling. Årlig bidrar organisasjonen med betydelige beløp til lokale formål og forvalter 20-25 millioner kroner årlig til forsknings- og utviklingsprosjekter innen kvinners helse og livsvilkår.
Top Image

Stavanger Sanitetsforenings bo- og aktivitetssenter

Magnus Karlsonsgt. 15, 4021 Stavanger

Senteret på Tjensvoll inneholder 21 leiligheter for eldre, varmtvannsbasseng med herlige 32-34 grader i vannet, kafé og aktivitetsrom, frisør og fotterapeut m.v.
Les mer
Top Image

Helsehus I og II

Stavanger Sanitetsforenings Helsehus I, Schiøtzgt. 5-7, 4008
Stavanger Stavanger Sanitetsforenings helsehus II, Niels Juelsgt. 10, 4008 Stavanger


Helsehus I og II inneholder kurs- og møtelokaler, kantine, gymsal, 48 kontorer som leies ut til helserelatert virksomhet og 18 studenthybler.
Les mer
Top Image

Kløverdam damekor

Vår forening har også eget damekor: Kløverdam.
Koret ble stiftet 4. mars 1999, og har som formål å skape trivsel og glede blant medlemmene i foreningen og nærmiljøet. Alle kormedlemmer er forpliktet til å være medlem i Stavanger Sanitetsforening.
Les mer

Møter for medlemmer og andre interesserte

Vår forening har møter for våre medlemmer og andre interesserte, vanligvis den siste mandagen i måneden kl. 19.00, i våre lokaler i Madlaveien 13 eller Schiøtzgt 5 (tidligere Klinikken). På disse møtene er det bevertning, utlodning og alltid et tema.

Alle møtene blir annonsert på denne nettsiden under "Kalender", og på foreningens Facebook-side. Årsprogrammet blir dessuten sendt ut til alle medlemmer som har oppgitt sin epost-adresse.