Go Down
Top Image

I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet

INFO ANGÅENDE PUBLIKUMSBADING

Det er dessverre økt korona-smitte for tiden, også i vårt distrikt. På grunn av dette har Stavanger kommune innført en midlertidig forskrift om smitteverntiltak med virkning fra
10. november, i håp om å stanse eller begrense smitten. Denne forskriften legger blant annet begrensninger på lovlig antall badende i bassenget.


Med bakgrunn i dette er det vedtatt å avlyse tilbudet om familiebading på lørdager fom lørdag 14. november til og med siste oppsatte lørdag før jul, dvs. 12. desember.
Tilbudet om publikumsbading for voksne på onsdager kl. 13.30 er også avlyst fom 11. november og ut året.

Vi beklager dette! 

Vi håper at vi kan starte opp igjen med disse tilbudene som planlagt på nyåret, forutsatt at smittesituasjonen og forskrifter og regler tillater dette innenfor trygge og forsvarlige rammer.

Morgenbadingen for voksne på onsdager fortsetter til og med 2. desember, med maks. 10 deltakere. Husk forhåndpåmelding - se link under "Basseng".

 

Velkommen til Stavanger Sanitetsforening

Våre satsningsområder er å fremme kvinners helse- og livsvilkår, å jobbe for at alle barn skal få en trygg og inkluderende oppvekst, og eldre en god alderdom. For at minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet og for å stoppe volden mot kvinner.

Det er fortsatt ikke likestilling innen helse, og Sanitetskvinnene kjemper for at kvinner skal få likeverdig tilgang til helsetjenester. Sanitetskvinnene sørger for forskning som redder liv og medvirker til utvikling av ny og bedre behandling. Årlig bidrar organisasjonen med betydelige beløp til lokale formål og forvalter 20-25 millioner kroner årlig til forsknings- og utviklingsprosjekter innen kvinners helse og livsvilkår.
Top Image

Stavanger Sanitetsforenings bo- og aktivitetssenter

Magnus Karlsonsgt. 15, 4021 Stavanger

Senteret på Tjensvoll inneholder 21 leiligheter for eldre, varmtvannsbasseng med herlige 32-34 grader i vannet, kafé og aktivitetsrom, frisør og fotterapeut m.v.
Les mer
Top Image

Helsehus I og II

Stavanger Sanitetsforenings Helsehus I, Schiøtzgt. 5-7, 4008
Stavanger Stavanger Sanitetsforenings helsehus II, Niels Juelsgt. 10, 4008 Stavanger


Helsehus I og II inneholder kurs- og møtelokaler, kantine, gymsal, 48 kontorer som leies ut til helserelatert virksomhet og 18 studenthybler.
Les mer
Top Image

Kløverdam damekor

Vår forening har også eget damekor: Kløverdam.
Koret ble stiftet 4. mars 1999, og har som formål å skape trivsel og glede blant medlemmene i foreningen og nærmiljøet. Alle kormedlemmer er forpliktet til å være medlem i Stavanger Sanitetsforening.
Les mer
Top Image

Møter for medlemmer og andre interesserte

Vår forening har møter for våre medlemmer og andre interesserte, vanligvis den siste mandagen i måneden kl. 19.00, i våre lokaler i Madlaveien 13 eller Schiøtzgt 5 (tidligere Klinikken). På disse møtene er det bevertning, utlodning og alltid et tema.

Alle møtene blir annonsert på denne nettsiden under "Kalender", og på foreningens Facebook-side. Årsprogrammet blir dessuten sendt ut til alle medlemmer som har oppgitt sin epost-adresse. 

I år har vi dessverre vært nødt til å avlyse en del av møtene på grunn av myndighetenes vedtak og smittevernregler ifm covid 19-pandemien.
Programmet blir oppdatert fortløpende. 
 
Gå til kalender
Top Image

Frivillig hjelper

Ved å være frivillig hjelper får man gleden av å være til nytte og glede i et sosialt fellesskap. I tillegg får våre frivillige tilbud om gratis bading ved publikumsbading, rabatt ved leie av senterets selskapslokaler og invitasjon til årlig fest for alle frivillige i senteret.
 
Ta kontakt med senterleder for nærmere info. Vi er interessert i å komme i kontakt med deg selv om du “bare” har anledning til å hjelpe noen timer en gang i måneden.
Ta kontakt

Salget i juleutlodningen er i gang.

KR 5 PR. LODD

Du kan vinne gavekort fra bl.a. Rogaland teater, restaurant og frisør, håndarbeid, julekurver og mange andre flotte gevinster.
Trekning skjer 7. desember.

Inntektene går til aktiviteter i lokalmiljøet og til foreningens merkesaker.
På landsbasis bevilger NKS hvert år mange millioner kroner til forskning og utvikling, med hovedfokus på kvinners helse og livsvilkår.
               
Du kan kjøpe lodd:

 

  • i resepsjonen i vårt bo- og aktivitetssenter på Tjensvoll

  • i kantinen i vårt helsehus (tidligere Klinikken, Madlaveien)

  • ved å bruke Vippsnummer 51217, velg «lodd juleutlodning»

  • ved å ringe vårt kontor, tlf 51 52 67 88, oppgi navn og ønsket antall lodd og betalt med Vipps eller overfør beløpet til foreningens bankkonto nummer 3260 07 42581